Национално онлайн състезание по информатика "Д-р Младен Манев"

Втори ден

Първа задача - условие на български, линк за оценяване

Втора задача - условие на български, линк за оценяване

Трета задача - условие на български, линк за оценяване, допълнителни файлове

Въпроси по условията на задачите, както и от технически характер, може да задавате през формата за въпроси в сайта или на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Следете сайта на състезанието, защото, ако има важни съобщения, те ще бъдат публикувани тук, а също ще получите информативен e-mail на адрсите си.

Официално състезанието приключва в 14.00 часа. Можете да изпращате решения в системата и след това, но няма да бъдат зачетени.

Update 1: В задача AT6. Хазна функцията waz() приема вектор, чийто елементи могат да бъдат 0, т.е. 0 <= P[i] <= A[i].

Първи ден

Първа задача - условие на български, линк за оценяване

Втора задача - условие на български, линк за оценяване

Трета задача - условие на български, линк за оценяване

Въпроси по условията на задачите, както и от технически характер, може да задавате през формата за въпроси в сайта или на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Следете сайта на състезанието, защото, ако има важни съобщения, те ще бъдат публикувани тук.

Желаем успех на всички участници!

Тренировъчно състезание по информатика на 30.07. и 01.08.2022

Тазгодишното издание на Националното онлайн състезание по информатика "Д-р Младен Манев" беше проведено под формата на две тренировки за разширения национален отбор - старша възраст.

До 23.59 часа на 28.07. чрез тази форма за регистрация в него имаха възможност да се включат и всички желаещи настоящи и бивши състезатели по информатика.

Състезателните дни бяха 30-ти юли (събота) и 1-ви август (понеделник) с начало 9.00 часа и продължителност 5 астрономически часа и включваха по три задачи.

Материалите от състезанието може да намерите тук.

Грамоти и сертификати

За всеки участник в състезанието е изготвена грамота или сертификат за участие, които може да изтеглите от тук.

 

Резултати

Предварителни резултати може да намерите на следните линкове:

Група А     Група B     Група C     Група D     Група Е

 

Информация за състезанието

Уважаеми участници,

За нас е огромно удоволствие, че в този необикновен ден имаме възможността отново да Ви приветстваме преди началото на поредното издание на състезанието, посветено на Младен Манев. Благодарим Ви, че подкрепяте нашия ентусиазъм и изпълвате със смисъл провеждането на това състезание. Надяваме се, че ще успеете да покажете най-доброто, на което сте способни, но също така, че ще откриете нови и интересни идеи при решаването на подготвените задачи.

Системата за състезанието е достъпна на следния адрес: contest.info-gabrovo.com

За въпроси и проблеми, свързани със състезанието, пишете на следния e-mail адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Call for tasks

Ще бъдем признателни, ако имате идеи за интересни задачи, да ги споделите с нас на email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. в срок до 27.08.

Предложението е отворено и към всички участници, при условие че задачата е подходяща за възрастова група, различна от тази, в която ще се състезават.

 

Система за подготовка

Всеки, който желае да се запознае с техническите спецификации на състезателната система и нивото на трудност на задачите от предишни издания, може да го направи посредством активната система за подготовка.

Линк за регистрация. Линкове към задачите от 2019 и 2020.

Обърнете внимание, че не се допускат специални символи в потребителските имена и паролите.

 

Покана за участие

Списъкът на поканените ученици е публикуван на следния линк. В него са включени всички участници в Областния кръг на Националната олимпиада по информатика, които имат положителен брой точки.

В обявен срок от няколко дни преди състезанието, на e-mail адресите на отговорниците, които проведоха Областния кръг по градове, ще бъдат изпратени списъци с логини и пароли на участниците от съответния град.

Регламент за провеждане на състезанието

1. Състезанието ще се проведе онлайн на 02.09.2021 г. с начало 9:00 часа. Актуална информация относно състезанието се поддържа на интернет адрес https://info-gabrovo.com/.

 

2. Състезанието е посветено на паметта на д-р Младен Манев и организатор е ПМГ “Акад. Иван Гюзелев” - гр. Габрово.

 

3. Организаторът определя жури за състезанието.

 

4. Право на участие имат всички ученици, явили се на Областния кръг на Националната олимпиада по информатика и получили положителен брой точки в класирането.

 

5. По решение на журито в списъка с участниците могат да бъдат включени и други ученици, които да участват в състезанието извън класирането.

 

6. Състезанието се състои в създаване на компютърни програми за решаване на задачи с алгоритмичен характер. Състезателните теми се подготвят от журито чрез подбор на предварително предложени оригинални авторски задачи.

 

7. Участниците се състезават в пет възрастови групи: група А (XI–XII клас), B (IX–X клас), C (VII-VIII клас), D (VI клас) и E (IV–V клас), в зависимост от избраната възрастова група и постигнатите резултати на Националната олимпиада по информатика.

 

8. Времетраенето на състезанието е следното: групи А и В – 5 часа, групи С, D и Е – 4 часа. Броят на задачите за възрастовите групи А и B е 4, а за C, D и E – по 3. 

 

9. Проверката на решенията по всяка задача се извършва с тестови данни чрез компютърна проверяваща система. Максималният брой точки за една задача е 100.

 

10. Всеки участник получава индивидуален акаунт с уникално потребителско име и парола в състезателната система и работи самостоятелно. При установяване на споделяне на идеи или решения между участници по време на състезанието, журито може да вземе решение да ги дисквалифицира.

 

11. Всеки участник има право да предаде ограничен брой решения, определен преди началото на състезанието. Крайният резултат се формира на база на най-доброто решение по всяка от задачите (или подзадачите, в случаите когато има такива). Състезателната система предоставя обратна информация за текущия резултат на всеки участник. По време на състезанието няма публично достъпно класиране в реално време.

 

12. Езикът за програмиране е C++. Няма ограничение относно средата за програмиране или допълнителните материали, които участниците могат да използват по време на състезанието.

 

13. В рамките на поне две седмици преди състезанието участниците имат възможност да се запознаят с техническите спецификации на състезателната система и нивото на трудност на задачите от предишни издания посредством активна система за подготовка.  

 

14. По време на състезанието участниците могат да задават въпроси по задачите чрез средствата на състезателната система. Въпросите се задават на български език, с използване на кирилица.

 

15. В момента на започването на състезанието се определят времеви лимити и ограничения за използвана памет. Когато при изпълнението на програма върху тестов пример тя не завърши за определеното време или използва повече от определената памет, нейното изпълнение се прекратява и не се присъждат точки за съответния тест.

 

16. Журито има право да извършва повторно оценяване на работите след завършване на състезанието, когато има появили се уважителни причини или контестации.

 

17. Класирането на състезателите се извършва по общия брой получени точки, за което журито съставя и публикува протокол.

 

18. Всички материали от състезанието, включително и работите на учениците, се публикуват за свободен достъп на сайта на състезанието.

 

19. При несъгласие за публикуване на резултатите на определен участник, той или негов родител (в случай че е непълнолетен) изрично декларира това с имейл до организаторите.

 

20. Участието на поканените състезатели е безплатно.

Организация

Комисия по провеждане на състезанието:
Цветана Кюмюрджиева
Емил Келеведжиев
Зорница Дженкова
Галя Неделчева 
Ивайло Карабойков 
Пламен Динев
Добрин Башев

Специални благодарности към:
Донка Капралова
Илиян Йорданов
Каталина Григорова
Петър Петров
Радослав Димитров
Руско Шиков
Цвета Тодорова
Ясен Пенчев

Като организатор на състезанието ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" предоставя компютрите за проверка на решенията на участниците и награди за победителите.

Част от оборудването, необходимо за провеждане на състезанието, е осигурено от КИТ ЕООД.