Национално онлайн състезание по информатика "Д-р Младен Манев"