Национално онлайн състезание по информатика "Д-р Младен Манев"

2 септември 2021 г.