Организация

Комисия по провеждане на състезанието:
Цветана Кюмюрджиева
Емил Келеведжиев
Зорница Дженкова
Галя Неделчева 
Ивайло Карабойков 
Пламен Динев
Добрин Башев

Специални благодарности към:
Донка Капралова
Илиян Йорданов
Каталина Григорова
Петър Петров
Радослав Димитров
Руско Шиков
Цвета Тодорова
Ясен Пенчев

Като организатор на състезанието ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" предоставя компютрите за проверка на решенията на участниците и награди за победителите.

Част от оборудването, необходимо за провеждане на състезанието, е осигурено от КИТ ЕООД.