Организация

Комисия по провеждане на състезанието:
Цветана Кюмюрджиева
Емил Келеведжиев
Зорница Дженкова
Галя Неделчева 
Ивайло Карабойков 
Пламен Динев
Добрин Башев

Специални благодарности към:
Донка Капралова
Каталина Григорова 
Петър Петров 
Илиян Йорданов
Радослав Димитров
Цвета Тодорова
Ясен Пенчев

Като организатор на състезанието ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" предоставя компютрите за проверка на решенията на участниците и награди за победителите.

Част от оборудването, необходимо за провеждане на състезанието, е осигурено от КИТ ЕООД.


Print   Email