Национално онлайн състезание по информатика "Д-р Младен Манев"

Резултати

Предварителни резултати може да намерите на следните линкове:

Група А     Група B     Група C     Група D     Група Е