Национално онлайн състезание по информатика "Д-р Младен Манев"

2 септември 2021 г.

Резултати

Предварителни резултати може да намерите на следните линкове:

Група А     Група B     Група C     Група D     Група Е