Национално онлайн състезание по информатика "Д-р Младен Манев"

Система за подготовка

Всеки, който желае да се запознае с техническите спецификации на състезателната система и нивото на трудност на задачите от предишни издания, може да го направи посредством активната система за подготовка.

Линк за регистрация. Линкове към задачите от 2019 и 2020.

Обърнете внимание, че не се допускат специални символи в потребителските имена и паролите.