Национално онлайн състезание по информатика "Д-р Младен Манев"

Покана за участие

Списъкът на поканените ученици е публикуван на следния линк. В него са включени всички участници в Областния кръг на Националната олимпиада по информатика, които имат положителен брой точки.

В обявен срок от няколко дни преди състезанието, на e-mail адресите на отговорниците, които проведоха Областния кръг по градове, ще бъдат изпратени списъци с логини и пароли на участниците от съответния град.