Резултати

Предварителни резултати може да намерите на следните линкове:

Група А     Група B     Група C     Група D     Група Е

Състезателната система е активна в режим анализ. Можете да влезете в нея и да изтеглите решенията, които сте изпратили по време на състезанието, да разберете пълния си резултат на задачите с частичен фийдбек и да изпращате нови решения, които ще бъдат отбелязани като неофициални и няма да повлияят на крайния Ви резултат.

Беше извършено претестване на задача C2. Предварителните резултати на горепосочения линк са обновени.

След извършена проверка бяха открити нарушения по т. 10 от регламента на състезанието. Журито взе решение да анулира (част от) решенията на общо 7 участници от групи D и E.

 


Print   Email